Hukuki Tercüme

Hukuki tercümeler hukuk alanında uzmanlaşmış ve bu alandaki terimlere hakim tercümanlar tarafından çevrilmesi gereken çeviri projeleridir. Hukuki tercümeler; mahkeme kararları, ihtilaflı sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, hukuki yazışmalar, kanun, yönetmelik, şartname, vb. hukuki metinleri kapsamaktadır. Reality Tercüme, gerek Tarım Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için yürüttüğü AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamındaki çeviriler ile gerekse de Türkiye’nin çeşitli illerindeki yargı makamlarına vermiş olduğu çeviri hizmetleriyle hukuki tercüme konusundaki deneyim ve güvenirliliğini ispatlamıştır.