Tıbbi Tercüme

İlaç prospektüsleri, doktor raporları, sağlık kurulu kararları ve raporları, tıp alanındaki araştırmalar, tıbbın her dalında (dahiliye, cildiye, travmatoloji, göğüs hastalıkları, biyoistatistik, diyagnostik, endoskopi, diş hekimliği, toksikoloji, kardiyoloji, vb.) yazılmış makaleler, tıbbi deneyler, medikal ürünlerin patent ve sertifika çevirileri için verilen tercüme hizmetidir. Tıbbi tercümeler insan sağlığı için hayati önem arz ettiğinden dolayı bu tür tercümeler asıl meslekleri hekimlik olan ya da sadece bu alanda uzmanlaşmış olan tercümanlar tarafından yapılmaktadır.